#476: Sæterroa

Moh.: 466 m

Oversiktskart - Sæterroa

Beskrivelse

Sæterroa ligger fint til i en vik nordvest i Storflåtan – det er et fint sted for rast og bad. Skogsbilveien fra Jaklefoss – over Høgåsen – kommer ned her, og møter veien mellom mellom Damtjern og Storflåtan gård.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Sæterroa