Oversiktskart - Sørkedalen

Beskrivelse

Dalføre som går nordover fra Røa i Oslo. På vestsiden ligger Bærumsmarka, mens man har Nordmarka på østsiden. Sørkedalselven, som løper ut i Bogstadvann, renner gjennom Sørkedalen. For mer informasjon: Se Sørkedalen historielags nettsider: http://www.sorkedalen.org/historielaget/Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Sørkedalen