#478: Ugla

Moh.: 536 m

Oversiktskart - Ugla

Beskrivelse

Ugla ligger like øst for Øyangen. Løypa fra Storflåtan og nordover mot Mosjøen passerer både Vesle Ugla og Ugla (som ligger ca en kilometer nord for Vesle Ugla). Løypa østover fra Ringkollen mot Spålen krysser Vesle Ugla. Det går skogsbilvei hit fra Ringkollen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Ugla