#48: Elgstøa

Type: Markaplass
Område: Nordmarka nord
Moh.: 510 m

Oversiktskart - Elgstøa

Beskrivelse

Opprinnelig finneplass fra midten av 1600-tallet, men ryddet igjen i 1780 av Peder Elstøen. Noen mener plassens navn kommer av at elg og buskap beitet sammen i området, mens andre hevder navnet er en forvansking av "Eldstaden", og at plassen opprinnelig ble benyttet av gjeterguttene på Roenseter som et sted de gjorde opp varme.

Sikkert er det at Elgstøa har hatt mange oppsittere med familier senere spredd rundt over hele Nordmarka, f.eks. Iver Kristoffersen som senere overtok Langlia.

De siste tradisjonelle oppsitterne på Elgstøa var Kåre og Solveig Berg, som var der i 6 år inntil de flyttet til Katnosa i 1964. I dag er den gamle innmarka tilplantet og stedet bortleid som feriested.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Elgstøa