Oversiktskart - Øverland

Beskrivelse

Øverland er et fint utgangspunkt for turer i Bærumsmarka. Parkeringsplass i Gamle Ringeriksvei 122. På Øverland gård finnes et arboret, der det er trær og busker fra mange verdensdeler. Det går en natursti gjennom arboretet, og her er det mye å lære.

Veien mellom Øverland og Nygård/Muren brøytes om vinteren, og passer dermed godt til fot- og sykkelturer hele året. Fra http://www.overlandgard.no/historie.html kan man lese om historien til Øverland: I Bærumsbøkene er det innhentet opplysninger om gårdens opprinnelse. Det oppfattes at de første murer ble satt opp på 1100-tallet og at gårdens alder dermed er i nærheten av Haslum kirkes, som hadde 800-årsjubileum i 1990. Skrivemåten den gang var Æfre Land.

Øverland Gård har vært oppdelt og samlet i perioder, alt etter som det har vært en eller flere arvinger. Det er tydelig at det er Øvre Øverland som overtas av den siste Peter i 1885, for i 1911, kjøper Peter opp Nedre Øverland for en sum av kr. 100 000. I denne summen inngikk 150 mål dyrket og ca. 1500 mål utmark. Samlet utgjorde nå hele Øverland ca. 4000 mål, dyrket og udyrket. Det er også interessant å vite at med Nedre Øverland, fulgte det også med en parsell på 150 mål på Høvikodden, der kunstsenteret med friareal i dag ligger.

Frem til 1942 er det ingen forandringer. Men etter Peters død samme året, viser hans testamente at hele Øverland blir gitt i gave til Det Kgl. Selskap for Norges Vel. Peter hadde også en søster ved navn Caroline, de var begge ugifte. Gaven skaper strid mellom fjernere slektninger og Norges Vel. De tvinger gjennom en kjøpsrett ved dom og Øverland blir på nytt delt på 1950-tallet, ved at Norges Vel må gi fra seg halvparten av gaven og sitter i dag igjen med Nedre Øverland. Hovedbygningen som i dag tilbys publikum, er bygget i 1860-årene.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Øverland