Oversiktskart - Vakersetra

Beskrivelse

Vakersetra ligger øst for Nordre Heggelivann, langs skogsbilveien der mange syklister ferdes på tur langs Heggelivannene. Gårdene Store Vaker, Vaker Nordre og Bure (Nordre og Vestre) har hatt seterdrift her i flere mannsaldre. Gårdene Store Vaker og Bure Vestre eide bygningene mens de andre to gårdene bare hadde seterløkker her. Store Vaker ble gjenoppbygget etter en brann i 1928. Før det skal denne setra ha vært den eldste på hele Krokskogen – kanskje over 300 år gammel.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Vakersetra