#505: Lortholkollen

Type: Topp, ås
Moh.: 614 m

Oversiktskart - Lortholkollen

Beskrivelse

Ås i Spålen-Katnosa naturreservat. I østhellinga av kollen er det bratt og ulendt med gammel skog, men kommer man fra nord eller vest, er det ikke vanskelig å ta seg opp til toppen.

Lortholsetra som lå mellom mellom Tvetjernshøgda og Åbortjernshøgda sør for Spålen fikk endret navn til Steinvollseter, men kollen litt lenger vest beholdt navnet sitt.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Lortholkollen