#517: Snøploghøgda

Type: Topp, ås
Område: Nordmarka nord
Moh.: 543 m

Oversiktskart - Snøploghøgda

Beskrivelse

Snøploghøgda ligger omtrent midt mellom Gjerdingen og Katnosa. Både skogsbilvei og løype passerer stedet. Fra krysset på Snøploghøgda går det også vei og løype østover til Daltjuven.

Dette er et av de mest snørike stedene i Marka. Navnet har sin bakgrunn i at det var her snøplogen ble plassert den gang veien til Østbråtan og Katnosa ble brøytet med hesteplog.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Snøploghøgda