#524: Tvetjernshøgda

Type: Topp, ås
Område: Nordmarka nord
Moh.: 586 m

Oversiktskart - Tvetjernshøgda

Beskrivelse

Tvetjernshøgda ligger like sør for demningen i Spålen. Navnet har sammenheng med to små tjern som ligger i etter hverandre i dalsøkket øst for høgda, de kalles Tvetjerna.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Tvetjernshøgda