#530: Alnsjøen

Moh.: 237 m

Oversiktskart - Alnsjøen

Beskrivelse

Vann vest for Ammerud. Det går bilvei nesten helt ned til vannet. Flere løyper krysser vannet – både mot nord og vest i Lillomarka, og sørover til Rødtvet.

Alnsjøen er hovedkilden til Alnavassdraget, som munner ut i fjorden ved Kongshavn (de siste 750 meterne i tunnel gjennom Ekeberg). Alnaelva (også kalt Loelva) er 15 kilometer, og dermed Oslos lengste elv. Den rant tidligere gjennom Lodalen og munnet ut i fjorden ved Sørenga. I dag kan dette opprinnelige utløpet ses i Middelalderparken.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Alnsjøen