Oversiktskart - Badedammen

Beskrivelse

Badedammen på Grorud er et meget populært sted for bading og rekreasjon, og er en viktig innfallsport til Lillomarka. Ved sørenden av vannet ligger en stor parkeringsplass, rett øst for Lillomarka arena. Skogsbilvei og løype passerer vannet i retning Steinbruvann. Det går sykkelrute hit fra Grorud senter.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Badedammen