#535: Blankvann

Område: Nordmarka syd
Moh.: 351 m
Steder i nærheten [ Blankvannsbråtan ]

Oversiktskart - Blankvann

Beskrivelse

Blankvann (351 m.o.h.) ligger like vest for Blankvannsbråtan, omtrent midt mellom Nordmarkskapellet og Kobberhaughytta. Vannet er Markas 3. dypeste (55 meter).

Skogsbilveien fra Vestre Aurtjern slutter på Blankvannsbråtan. Syklistene må fortsette nordover fra vannet på trillesti. Skiløypa fra Nordmarkskapellet mot Glåmene går over isen helt vest i vannet.

Vannkjemien i Blankvann er interessant. Det er kalkholdige bergarter rundt vannet, og det er med på å gjøre vannet basisk, noe som er unikt i Marka, hvor pH ofte ligger godt under 7. Det er liten sirkulasjon i vannet, og bunnlagene er helt uten oksygen. Det har de vært siden siste istid for mer enn 8000 år siden. På ca 20 meters dyp er det en metertykk sone som skiller det blågrønne overflatevannet fra bunnsjiktene. Dette inversjonslaget er rosafarget av svovelbakterier.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Blankvann