#552: Kjulstjern

Moh.: 350 m

Oversiktskart - Kjulstjern

Beskrivelse

Kjulstjern (350 m.o.h.) ligger like sør for Sørskogen. Det går skogsbilvei helt opp til vannet, og løypa fra Lilloseter passerer her. Dette er et fint sted å bade.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kjulstjern