#554: Langlivannet

Moh.: 314 m

Oversiktskart - Langlivannet

Beskrivelse

Langstrakt vann som danner skille mellom Nordmarka og Krokskogen. Reservedrikkevannskilde for Oslo, kraftig oppdemmet. Regulert ned 15 meter, og i perioden 1938-42 ble det bygget en betongdemning syd i vannet. Den er 38 meter høy! Herfra føres vannet i tunnel til Kjelsås i Sørkedalen.

Også i tidligere tider var Langlivannet demmet opp. Et par kilometer nord for den nåværende demningen ble det allerede på 1600-tallet anlagt en såkalt "steinkistedam". Den gikk under navnet "Skriverdammen", oppkalt etter sorenskriveren som stod for byggingen, Morten Lauritzen. Dammen ble erstattet av en stendemning rett etter år 1800. Da den nåværende demningen kom, ble den gamle lagt under vann.

Men høsten 2009 ble Langlivannet tappet ned, og den gamle demningen kom da til syne igjen. Man kunne da se at mye av denne var intakt, selv etter nærmere 70 år under vannet!Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Langlivannet