#558: Maridalsvannet

Område: Nordmarka syd
Moh.: 149 m

Oversiktskart - Maridalsvannet

Beskrivelse

Maridalsvannet ligger nederst i Maridalen og er den største innsjøen i Oslomarka (3,71 kvadratkilometer). Vannet har en største dybde på 45 meter. Det har vært regulert som drikkevann siden 1866, og er i dag drikkevannsforsyning for ca. 80 prosent av innbyggerne i hovedstaden.

Like ved demningen ligger Oset vannrenseanlegg. Innenfor demningen ligger ikke mindre enn 70 millioner kubikkmeter vann. Alt dette vannet kommer fra Nordmarka og Lillomarka.

De største elvene som renner inn i Maridalsvannet, er Skjærsjøelva (fra Skjærsjøen, som igjen har tilførsel fra Bjørnsjøen, Hakkloa, Store Sandungen, Katnosa, Tverrsjøen, Ølja og flere andre vann i det vestlige Nordmarksvassdraget) – og Skarselva, som renner ned fra Øyungen (med vann fra bl.a. Myrtjern og Helgeren i det østlige Nordmarksvassdraget). Fra Maridalsvannets utløp renner Akerselva ned til Bjørvika i Oslofjorden.

På vestsiden av vannet går hovedveien oppover Maridalen, på østsiden er det skogsbilvei. Begge er flittig brukt av syklister.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Maridalsvannet