#563: Nord-Elvåga

Område: Østmarka
Moh.: 196 m

Oversiktskart - Nord-Elvåga

Beskrivelse

Vannet Nord-Elvåga ligger ved Mariholtet. Det er langt og smalt, og det er delt av en demning like sør for Mariholtet. Denne ble bygd i 1964 og er 14 meter høy. Demningen skiller den delen av vannet som er drikkevannskilde (sør for demningen) fra den delen som fritt kan brukes til bading og rasting (kalles Fri-Elvåga). Elvåga har vært brukt som drikkevann siden 1941.

Skogsbilvei og løype fra Ellingsrud følger vannet på vestsiden nord for Mariholtet. Sør for Mariholtet ligger vei og løype oppå demningen, og fortsetter sørover på østsiden. Det går også løype sørover herfra på isen.

Vannet har sitt utløp i nord, i Ellingsrudelva.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Nord-Elvåga