#565: Otertjern

Moh.: 464 m

Oversiktskart - Otertjern

Beskrivelse

Otertjerns historie henger nøye sammen med Sloradammen, Heggelivann og de utfordringer tømmerfløtingen sto overfor etter at et ras gjorde det umulig å fløyte i Heggelielven. Som erstatning anla man den såkalte Otertjernsrenna, der tømmer ble fraktet i en trerenne til Sloradammen i Sørkedalen. Otertjernene ble demmet opp for å lette denne fløtingen, og fremdeles kan man ute på myren fornemme hvorledes dette en gang var elvebunn. Men renna var tungdrevet og gikk snart ut av bruk. I stedet demmet man opp Heggelivannet og snudde vannretningen nordover, via Skamræk og Skotta til Vesleflåtan og sørover igjen mot Svarten og Langlia (Kilde: www.kjentmannsmerket.org)Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Otertjern