#574: Skraperudtjern

Område: Østmarka
Moh.: 125 m

Oversiktskart - Skraperudtjern

Beskrivelse

Skraperudtjern ligger mellom Rustadsaga (i nord) og Skullerudstua (i sør) og rett øst for parkeringsplassen som er inngangsporten inn til området rundt her. Om vinteren går skiløypen forbi vannet på begge sider, og om sommeren er det et populært møtested og badeplass for folk i området.

Ljanselven har sitt utspring i Lutvann og renner via Nøklevann ned til Skraperudtjern. Herfra fortsetter elven sørover via Skullerud, Nordstrand og Ljan før den utløper i Fiskevoldbukta.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Skraperudtjern