Oversiktskart - Gjerdingen gård

Beskrivelse

Gammel og tradisjonsrik nordmarksgård og finneplass på Hollendertangen midt i vannet Gjerdingen i Lunner kommune. Fra finnemanttallet i 1686 gikk det fram at en Lars Paulssøn bodde på plassen.

I 1919 ble plassen solgt av Harald Løvenskiold d.e. til direktør Gerhard C. Kallevig, og det er Kallevigfamilien som i dag eier plassen og grunnen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gjerdingen gård