#580: Sloravannet

Moh.: 220 m

Oversiktskart - Sloravannet

Beskrivelse

Sloravannet er et lite vann vest for Øvre Lyse. Heggelielva – som like før vannet møter Fløyta – renner forbi her på sin vei mot Sørkedalselva.

Den gang det ble drevet med tømmerfløting her i det vestre Sørkedalsvassdraget, ble det bygd en tømmerrenne fra Søndre Heggelivann og ned hit, via Otertjern (Otertjernsrenna). Bakgrunnen for dette var at Heggelielva var såpass stri at det var vanskelig å få tømmeret ned uten at det satte seg fast i fosser og stryk. Otertjernsrenna var i bruk fra 1925 til 1935.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Sloravannet