#593: Svartkulp

Moh.: 247 m

Oversiktskart - Svartkulp

Beskrivelse

Svartkulp (247 m.o.h.) er et tjern like sørvest for Breisjøen. Både syklende og skifolk på vei østover eller vestover i Lillomarka passerer på skogsbilveien like nord for tjernet. Fra løypekrysset nordvest for tjernet går det en løype over isen og sørover til Alnsjøen, som ligger 10 meter lavere.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Svartkulp