Oversiktskart - Sør-Elvåga

Beskrivelse

Et lite sund skiller Nord- og Sør-Elvåga. Vannet går i nord-sør-retning, og er langt og smalt, om enn ikke så langt som ”storebror” i nord. Kommer du fra Mariholtet på ski, fortsetter løypa fra Nord-Elvåga videre over Sør-Elvåga, og deler seg i retning Sandbakken og Skjelbreia/Vangen.



Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Sør-Elvåga