Oppslagstavle

Rødt, hvitt og blått ved Heggelia

Ingen åpningstider registrert for i dag.

Heggelia er stengt inntil videre.

Oversiktskart - Heggelia

Beskrivelse

Opprinnelig var Heggelia en finneplass som er med i finnemanntallet i 1686. I 1723 er den nevnt som rydningsbruk, uten at noen vet hvem som bodde her. Etter hvert ble det seterdrift for Ringeriksgårdene Hesselberg og Vaker. Løvenskiold forpaktet bort Heggeliplassen fra 1919, da de nye husene sto ferdig. Først til Ingrid og Kristian Sæther og fra 1927 til Sigurd Solbakken. I 1934 overtok Gunnar (1906-88), sønn av Kristian Flåten på Storflåtan gård. Han var svært arbeidsom og en usedvanlig dyktig hestekar. Særlig kjent var han for å få hestene sine til å gå med truger under store snøvintere. I 1964 forlot kona Else Heggeliplassen og tok med barna ned til Sørkedalen og en mer sosial tilværelse. Gunnar trivdes i skogen og ble værende på Heggelia resten av livet sitt. I 1989 fikk eldstedatteren Gunvor Greni kjøpt Heggeliplassen og den 30 mål store vollen av Løvenskiold for 500.000 kroner. Etter dette har plassen vært feriested med både servering og overnatting. I dag er det ikke lenger overnatting på Heggelia, men takket være frivillig innsats fra "Heggelias Venner" kom serveringen i gang igjen.

I slutten av 2016 ble plassen solgt og ny eier er positiv til videre kafe-virksomhet til glede for skiløperne.

Ankomst

Heggelia ligger flott til på en haug ved breddene av Nordre Heggelivann på Krokskogen. Nærmeste innfallsporter er Skansebakken (ca. 15 km) og Damtjern (7.3 km).Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Heggelia