Oversiktskart - Langlielva

Beskrivelse

Elv som renner gjennom Langlidalen. Starter ved demningen syd i Langlivannet og munner i likhet med Heggelielva ut i Sørkedalselva ved Brenna i Sørkedalen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Langlielva