#619: Langlidalen

Moh.: 217 m

Oversiktskart - Langlidalen

Beskrivelse

V-dal i nord-sør-retning. Går fra Langlivannet og ned til Sørkedalen. Dalsidene er bratte og skogkledte. I dalbunnen renner Langlielva.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Langlidalen