#622: Langtjernbrenna

Moh.: 620 m

Oversiktskart - Langtjernbrenna

Beskrivelse

Langtjernbrenna er høydedraget vest for den nordlige delen av Kjagdalen. De høyeste punktene her er mer enn 600 moh. Det går flere skiløyper i dette området, blant annet passerer hovedløypa nordover mot Oppkuven over myrene nord for Langtjernbrenna.

Under andre verdenskrig ble det sluppet forsyninger til folk på Milorg-basene her, og Skiforeningen har satt opp en tavle til minne om dette. Dette er et av de få områdene i Marka hvor det også var trefninger mellom tyske fallskjermjegere og hjemmefronten.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Langtjernbrenna