#629: Ringsmyrene

Moh.: 560 m

Oversiktskart - Ringsmyrene

Beskrivelse

Ringsmyrene er et myrområde omtrent midt mellom Damtjern og Løvlia, etter oppstigningen fra Damtjern, like sør for Stubdalstjern. Den nordligste av Ringsmyrene heter Sjustakemyr (tidl. Sjuguttmyra). Navnet har forbindelse med den eldste kjente seterhistorien på Krokskogen: Syv setergutter sloss med kraftige stokker som de hadde spisset. De ble alle drept, og inntil for en gammelmannsalder siden var det som et minne alltid satt 7 stokker i denne myra. Det sies at stokker som står i denne myra, blir så harde at det ikke går an å skjære i dem.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Ringsmyrene