Oversiktskart - Mylla

Beskrivelse

Et av de største vannene i Marka, 1,7 kvadratkilometer. Vannet ligger nord for Bislingflaka og danner en naturlig nordre grense for området vi vanligvis forbinder med Nordmarka.

Ved Mylla dam, i østenden av vannet, er det to store avgiftsbelagte parkeringsplasser og stoppested for skibussen. Her står også stemplingsboksen for Distansemerket. Se en oversikt over løyper og turforslag fra Mylla på denne siden.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Mylla