Oversiktskart - Mago

Beskrivelse

Mago ligger ved Nordvannet i Nittedal kommune, vest for Elnes. Opprinnelig gammel finneplass, senere plass under Nordmarksgodset, altså Løvenskiold i dag. Andreas Halvorsen fra Østbråtan og kona Dorthea Olsdatter Storskogen flyttet hit på 1870-tallet og deres etterkommere bodde på stedet helt til det ble fraflyttet ca 100 år senere.

Stedet leies nå ut som fritidsbolig.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Mago