#67: Råsjøen

Moh.: 436 m
Steder i nærheten [ Råsjøstua ]

Oversiktskart - Råsjøen

Beskrivelse

Råsjøen er et stort vann midt i Romeriksåsene. Vannet har spesielt skumle isforhold, og midtvinters med ordentlig langvarig og streng kulde er det ikke sjelden at Råsjøen har åpne oshull. I østenden var det i eldre tider et lite skogssamfunn med egen sag, smie og etterhvert kraftverk. På begynnelsen av 1900-tallet oppførte familien Young Fearnley et stort slott her som en gammel norsk storgård. Her i østenden ligger også Råsjøstua, der familien Fearnley i samarbeid med Skiforeningen driver servering for skiløpere vinterstid.

Det finnes abbor, ørret og ørekyte i vannet.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Råsjøen