Oversiktskart - Leveringsvika

Beskrivelse

Vik sør i Katnosa. God landingsplass for kano, kort avstand til skogsbilveien mellom Katnosa og Sandungen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Leveringsvika