Oversiktskart - Målvika

Beskrivelse

Målvika er navnet på den smale vika nord i Katnosa. Skiløypa mellom Sandvikshytta ved Katnosa gård og Tverrsjøen går inn Målvika og opp Målvikdalen som er navnet på dalen øst for Aklangsbrenna. Navnet er knyttet til tømmerdriften. Tømmer ble fløtet fra Fidlingen via Fidlingbekken og ned i Målvika, der det antagelig ble "målt"(?) før ferden gikk videre nedover Nordmarksvassdraget. I området rundt Målvika er det mange rester fra denne tømmerdriften.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Målvika