Oversiktskart - Lommedalen skole

Beskrivelse

Ved Trulsrud nord for Bærums Verk i Lommedalen. Innfallsport til Krokskogen sommer som vinter.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Lommedalen skole