#716: Åssjøen

Område: Nordmarka nord
Moh.: 557 m

Oversiktskart - Åssjøen

Beskrivelse

Vann i Lunner kommune, syd for Mylla. På gamle kart er vannet kalt "Ålsjøen". Et trangt sund som bare er noen få meter bredt, deler vannet i to. Vannet omgis av flere åser: Kollernmassivet i sør, Massebrenna i nordvest og Åssjøbrenna i øst.

Det går skogsbilvei fra Myllas sørside opp til nordenden av Åssjøen. Der er det også en fin raste- og badeplass. Herfra går det også blåmerkede stier i retning Mylla dam, Syljusetra og Trantjern.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Åssjøen