Oversiktskart - Roenseter

Beskrivelse

I dag dominerer hytter denne vakre setervollen vest for Gjerdingen. Her var det tidligere setring for gårdene Velo, Roen, Bjellum, Kårstad, Hensrud og Vestengen.

I nesten 30 år var Martha Sogn budeie på Roen, og på en av de gamle stølsbuene oppe i skogbrynet mot Elgstøa, er det risset inn "M. Sogn 1937" i døra, kanskje et minne fra hennes tid på Roen?Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Roenseter