#724: Gruvelia

Moh.: 329 m
Steder i nærheten [ Bjertnessjøen Engelstadvangen ]

Oversiktskart - Gruvelia

Beskrivelse

Gruvelia ligger sør for Bjertnessjøen og nordøst for Engelstadvangen. Lia er bratt - det kan både skiløpere og syklende på trillesti skrive under på. Som navnet sier, har det vært gruvedrift her, og fortsatt kan man se spor fra den tiden da man utvant jern og sink i gruvene.

Tidlig på 1900-tallet gikk det en "skjerpefeber" over Nannestad. Å skjerpe vil si å lete etter malm med innhold av mineraler gjennom mindre inngrep i naturen. Eruptive bergarter fra 200-300 millioner år tilbake i tid gav grunnlag for sterk optimisme og håp om en god ekstrainntekt for småkårsfolk i Nannestad. I de vestre delene av kommunen lå berget delvis i dagen, og i Gruvelia lå alt til dette for det store eventyret.

Enkelte småkårsfolk kom godt ut av skjerpingen. Bergverksaktieselskapet Norge kjøpte opp de fleste skjerpene fra 1905 og utover. Selskapet drev prøvedrift i Gruvelia fram til 1915 og i underkant av 7.000 tonn råmalm ble fraktet ut i opplag. Av dette ble 600 tonn fraktet til Grua for foredling, men da de ikke fant noen effektiv og lønnsom foredlingsteknikk for å skille ut sinken, ble prøvedrifta - og dermed bergverkseventyret i Nannestadåsen - avsluttet i 1915. Resultatet ble at noen bygdefolk fikk noen sårt tiltrengte kroner på salg av skjerp, mens Bergverksaktielselskapet Norge ikke tjente en krone.

Kilde: Nannestad-almenningeneEdit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gruvelia