#73: Store Fidlingen

Område: Nordmarka nord
Moh.: 472 m
Steder i nærheten [ Elgstøa ]

Oversiktskart - Store Fidlingen

Beskrivelse

Store Fidlingen ligger vakkert til like syd for Elgstøa (men er kalt Store Fyllingen på Nordmarkskartet etter en generell navneforen­kling (?) introdusert av Kartverket da de nye kartene så dagens lys på slutten av 70-tallet).

Nå går det skogsbilvei helt fram til vannkanten fra Elgstøa, men heldigvis er ikke dette en vei som er åpen for ferdsel via bom. Det er kun et par mulige teltplasser rundt vannet, og generelt litt uveisomt.

Tidligere ble det fløtet fra Fidlingen og ned i Katnosa, og det er en vanlig steinkistedam i enden av vannet. Det ble også fløtet fra Lille Fidlingen til Store Fidlingen, men Lille Fidlingen (rett ved Elgstøa) er nå nesten bare en myr pga. tilgroing. In­teresserte kan oppsøke restene etter dammen i Lille Fidlingen, her var det tidligere kjentmannspost.

Store Fidlingen er et fint fiskevann med bra bestand av abbor og ørret.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Store Fidlingen