#745: Fellessætra

Område: Hadelandsåsene
Moh.: 590 m

Oversiktskart - Fellessætra

Beskrivelse

Flott beliggende fellessæter langs allmenningsvegen mellom Åstjern og Dyrud.

Fellessætra ble etablert etter krigen av ni aktive mjølkebønder. Disse kultiverte ca. 350 dekar til beite av Rossumsætermyrene, bygget røkterbolig og mjølkefjøs med moderne utstyr.

Fellessætra drives fortsatt om sommeren med ca. 70 dyr. Mjølka blir hentet med tankbil.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Fellessætra