#747: Sliperiet

Type: Vei
Område: Nordmarka nord
Moh.: 474 m
Steder i nærheten [ Mylla Myllselva ]

Oversiktskart - Sliperiet

Beskrivelse

Veikrysset ca. 500 meter syd for Mylla dam kalles "Sliperiet". Tidligere lå det et sliperi her, som på kartet fra den gangen er navngitt som "Mylselven Træsliberi". Røde Kors har hytte her i dag. Løypa fra Auretjernsetra til Svea passer her.

Lunner Tremassefabrik, på folkemunne kalt "Sliperiet", ble startet opp i 1888. Det lå like sørøst for krysset der Vestbygdveien fra Harestua møter Myllaveien fra Grua i dag, og var eiet av Berger fra Jevnaker, "Berger'n". I Myllselva, ovenfor sliperiet, lå en demning som sørget for jevn vanntilførsel. Da jernbanen kom i 1900, ble den mekaniske tremassen, laget ved sliping av tømmeret og omtalt som «våt granmasse» fraktet i 200 kilos baller til Grua stasjon med hest og kjerre eller slede. Her ble tremasseballene lagret i "stoffhuset" ved Grua sag og høvleri. Derfra gikk det et sidespor til jernbanelinja. De ble deretter sendt videre med tog. Mylla tresliperi ble nedlagt rundt 1930.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Sliperiet