Oversiktskart - Stormyra

Beskrivelse

Ligger nord-øst i Bærumsmarka, noe øst for Høgåsen. Opprinnelig var dette en myr, men etter omfattende kultivering gror det barskog her. Dette er et eksempel på hvordan menneskelig aktivitet kan forandre naturen. De første grøftene her ble gravd for hånd i 1925-1930, men uten særlig resultat. I 1948 ble et mindre område gjødslet, som et forsøk. To år etterpå ble hele myra gjødslet med 40 kg gjødsel pr. mål. Næringstilskuddet ga god tilvekst, og i 1958 kunne det hugges 150 vedreis på myra. På 1960-tallet ble kultiveringen fulgt opp med maskingrøfting, mer gjødsling og avstandsregulering av småskogen. I 1963 ble det satt ut 13.000 gran- og 1.650 furuplanter. I markaforskriftene er det lagt ned forbud mot grøfting og gjødsling av myr i Oslomarka. Myrene er både vakre og viktige innslag i naturenEdit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Stormyra