#769: Svartbekktjern

Område: Nordmarka nord
Moh.: 599 m

Oversiktskart - Svartbekktjern

Beskrivelse

Svartbekktjernet er bortgjemt om sommeren og det er et sjeldent pent tjern der det ligger i lia mellom Bislingen og Gjerdingen. Løypa som går ved vannet var tidligere en del av hovedløypa Roa st. - Bislingsetra - Gjerdingen. På eldre kart (ca 1950) er tjernet navngitt som "Svarttjern", mens bekken som renner ut fra østsiden av tjernet står som "Svarttjernbekken". Dette navnet har blitt til "Svartbekken" på nyere kart, slik det det også står på kart fra ca 1905.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Svartbekktjern