#787: Mørkganga

Moh.: 545 m

Oversiktskart - Mørkganga

Beskrivelse

Karakteristisk kløft i fjellet like ved Migardtjern. Det går bratt sti opp til Mørkganga fra Steinsfjorden. Hvorfor denne kløften? Jo, for 200 millioner år siden kokte og sydet vulkansk rombeporfyr i hele dette området. Etter at lavaen kjølnet, revnet fjellet flere steder, og sprekkene ble fylt med lettere forvitrende smeltemasse (diabas) og derav kløften.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Mørkganga