#788: Høymyr

Moh.: 365 m
Steder i nærheten [ Sollihøgda ]

Oversiktskart - Høymyr

Beskrivelse

Høymyr noen hundre meter nord for Sollihøgda. Fint utgangspunkt for turer på Krokskogen. P-plass. Man kan komme dit fra E-16 ved å ta av til høyre rett før Sollihøgda hvis man kommer fra Bærumssiden. Det er 700 meter å kjøre fra E-16. Eventuelt kan man komme dit via Sollihøgda. Løypene starter rett ved P-plassen. To av de mest populære løypene herfra er Djupdalsløypa og Toresplassløypa som begge går mot Sørsetra.

Lite er skrevet om Høymyr på Sollihøgda, men man regner med at dette er en finneplass som har hatt bosetting i rundt 200 år, selv det ikke står noe oppført i gamle manntall. På kart fra ca 1820 er Høymyr tegnet inn, men da lå bygningene oppe i nordvest på innmarka , der skiløypa nå kommer ned mot jordene.

Gårdene nede på Ringerike eide skogen i området.

Tidlig på 1800-tallet bodde Hans Evensen Høymyr på stedet. Han var kjent for å være god skytter og jeger, og en spesialist på orrhanejakt der han trollet med lyd og fikk orrhanene til å stå stille. En berømt bjørnejeger var han også.

Store skogeiere fattet interesse for marka nord for Sollihøgda, og hoffjegermester Fernley var blant oppkjøperne utover på 1800-tallet. Han holdt hus på Toresplassen, et par kilometer nord for Høymyr. Det var svenskekongen som utnevnte Thomas Fernley til Hoffjegermester. Sønnen var en ny Thomas, skipsreder Thomas Fernley.

Fernley satte opp nye hus på Høymyr, til bruk for egne jegere, skogsjefer og annet tjenestefolk. Det var også kontorer i bygningene.

Skipsreder Fernley hadde ikke barn, og etter hans død ble eiendommen overtatt av nevøen Nils Astrup. Skogeiendommen Astrup-familien rår over, er på 21 kvadratkilometer.

Bygningene på Høymyr er nå utleid. (Kilde: www.asker-skiklubb.no/nm2000/1_arenaer.html)

I dag er det forpaktere som driver gress- og kjøttproduksjon på gården.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Høymyr