#80: Bjertnessjøen

Moh.: 335 m
Steder i nærheten [ Bjertnessetra Gruvelia Sjonken ]

Oversiktskart - Bjertnessjøen

Beskrivelse

Vann i Nannestad kommune, med areal på 512 dekar. Det er regulert som drikkevann for Nannestad og Ullensaker, og det er derfor ikke lov til å raste eller bade her.

Som sted i Markadatabasen er Bjertnessjøen lagt til det nordvestre hjørnet av vannet der veiene møtes fra Råsjøen og Bjertnessetra.

Det finnes abbor, ørret og ørekyte i vannet.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Bjertnessjøen