#803: Linderud

Oversiktskart - Linderud

Beskrivelse

Innfallsport til Lillomarka i bydel Bjerke i Groruddalen. Herfra går det lysløype nordover inn i Lillomarka. Parkeringsmuligheter i enden av Utfartsveien (like ved Krigsskolen). T-banestasjon like ved. Linderud gård var på slutten av 1700-tallet sentrum i et storgods, som omfattet flere hundre tusen dekar skog, mange sager og ca. 350 gårder. Godsets hovedsete har siden 1894 vært Eidsvold Værk. (Kilde: Store norske leksikon)Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Linderud