#805: Kirkebyvangen

Steder i nærheten [ Storøyungen ]

Oversiktskart - Kirkebyvangen

Beskrivelse

Kirkebyvangen, nær skiløypa fra Glittre og veien fra Aas gård, har gjennom århundrene vært både seter og husmannsplass under gården Kirkeby i Nittedal. Grunnmurene vi ser i dag er imidlertid rester fra en nyere tid, nærmere bestemt 1918, da Young Fearnley kjøpte store deler av Kirkebyskogen og bygde nye hus her oppe på «vangen». Forretningsideen var å leie dem ut til forpaktning. Men Kirkebyvangen lå for øde til, og det viste seg vanskelig å få folk til å bo her over tid. Hovedbygningen ble flyttet ned til Aas gård og brukt til kontor. Dette leser vi i Kjentmannsheftet for perioden 1996-98, som igjen bygger på Nittedal bygdebok.

I dag er det løypekryss på Kirkebyvangen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kirkebyvangen