#806: Råsjøkrysset

Steder i nærheten [ Bjørgeseter Morstadsetra ]

Oversiktskart - Råsjøkrysset

Beskrivelse

Råsjøkrysset ligger ca. to kilometer øst for Bjørgeseter stasjon (nedlagt). Det er flere veikryss tett på hverandre i dette området.

Et stykke øst for stasjonen krysser veien jernbanelinja. En vei tar av til venstre, men her fortsetter du rett fram. Hold til venstre i neste kryss, opp en bakke. Rett etter neste kryss (hold til høyre her), er du ved Klemmaplassen, der det er parkering og løypeinformasjon.

Neste kryss er Råsjøkrysset, der det går vei til venstre mot Brovoll. Løypa kjøres også på denne veien i perioder. Veien rett fram, opp bakken, går mot Råsjøen. Her er det godt skiltet. Videre mot høyre - og like etter dette krysset, forbi Sætrebekken - ligger det søndre Råsjøkrysset. Her går det en vei til venstre som går sammen med veien mot Råsjøen. Også her hender det at det kjøres løype.

Rett rundt svingen ligger det nok et veidele. Veien mot venstre går opp til Solobservatoriet og Pipern, mens veien til høyre fører ned til Furumo og Harestua.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Råsjøkrysset