#814: Vatningsbakken

Område: Hadelandsåsene
Moh.: 645 m

Oversiktskart - Vatningsbakken

Beskrivelse

Vatningsbakken er en bratt og lang bakke på Kjølvegen hvor veg/løype går ned til Åstjern.

Navnet kommer av at hestene måtte ha drikke i bekken før bakken. Her var tilrettelagt for stopp.

I nyere tid da første bilene kom hadde de ikke bensinpumpe, men falltank, derfor måtte de rygge opp bakken.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Vatningsbakken