Oversiktskart - Skardtjern

Beskrivelse

Tjern i Ringerike kommune, 1,5 km sydvest for Gyrihaugen (i luftlinje). Tjernet, som tidligere het Ortjern, ligger helt ytterst på Krokskogens vestplatå før terrenget stuper ned mot Steinsfjorden. Bekken fra tjernet (Fiskebekken) renner likevel østover og sydover. Vannet renner ut i Oslofjorden ved Sandvika. Det går skiløyper til Skardtjern fra både Gyrihaugen og Fjellseter. Den gamle skiløypen fra ca. år 1900 gikk her fra Skaret (Skarveien) til Åsa. Sommerstid er det grei adkomst til Skardtjern på skogsbilvei fra Fjellseter.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Skardtjern