#850: Morstadsetra

Oversiktskart - Morstadsetra

Beskrivelse

Gammel setergrend øst for Bjørgeseter langs skogsbilvegen og skiløypa mellom Bjørgeseter og Råsjøen. Her var seks setre, de fleste er nå nedfalls og setervollen er i ferd med å gro igjen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Morstadsetra